Kamu Kuruluşlarında Özürlülük

Designed by Freepik

Kaynakça

  1. Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler, Haziran 2012, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Ankara
  2. Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması, 2010, T.C. Aile ve Sosyal Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara
  3. Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik, 30 Mart 2013, Resmi Gazete No:28603, Ankara
  4. C. Anayasası 10. Madde, Eylül 2011, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Ankara
  5. Hukuki Dayanaklar, Kasım 2005, Dünya Engelliler Vakfı
  6. Özürlü Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Genelge, Aralık 2012, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü No 47308, Ankara
  7. SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HĠZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE
  8. Stratejik Plan 2010-2014, 2009, T.C.Sağlık Bakanlığı, Ankara
  9. http://www.eyh.gov.tr/tr/8150/Kurum-Hakkinda
Advertisement

Published by Abdullah Ömer Şeker

Chasing medicine, games and life it self, he who, thinks frequently, writes sometimes but dreams a lot. Determined to exercise one day so he can still play games when he is 75.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: