Blog (tr) Public Health

Kamu Kuruluşlarında Özürlülük

Kaynakça

  1. Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin Ulaşılabilirlik Temel Bilgiler, Haziran 2012, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, Ankara
  2. Özürlülerin Sorun ve Beklentileri Araştırması, 2010, T.C. Aile ve Sosyal Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara
  3. Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik, 30 Mart 2013, Resmi Gazete No:28603, Ankara
  4. C. Anayasası 10. Madde, Eylül 2011, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Ankara
  5. Hukuki Dayanaklar, Kasım 2005, Dünya Engelliler Vakfı
  6. Özürlü Kişilere Yönelik Sağlık Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Genelge, Aralık 2012, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü No 47308, Ankara
  7. SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HĠZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE
  8. Stratejik Plan 2010-2014, 2009, T.C.Sağlık Bakanlığı, Ankara
  9. http://www.eyh.gov.tr/tr/8150/Kurum-Hakkinda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: